Termine intern

Freitag, 24 Mai 2019
 • Probe
  Freitag, 24 Mai 2019 | 19:30 - 22:00

Freitag, 07 Juni 2019
 • Probe
  Freitag, 07 Juni 2019 | 19:30 - 22:00

Freitag, 14 Juni 2019
 • Probe
  Freitag, 14 Juni 2019 | 19:30 - 22:00

Freitag, 28 Juni 2019
 • Probe
  Freitag, 28 Juni 2019 | 19:30 - 22:00

Freitag, 05 Juli 2019
 • Probe
  Freitag, 05 Juli 2019 | 19:30 - 22:00

Freitag, 06 September 2019
 • Probe
  Freitag, 06 September 2019 | 19:30 - 22:00

Freitag, 13 September 2019
 • Probe
  Freitag, 13 September 2019 | 19:30 - 22:00

Freitag, 20 September 2019
 • Probe
  Freitag, 20 September 2019 | 19:30 - 22:00

Freitag, 27 September 2019
 • Probe
  Freitag, 27 September 2019 | 19:30 - 22:00

Freitag, 04 Oktober 2019
 • Probe
  Freitag, 04 Oktober 2019 | 19:30 - 22:00

Freitag, 11 Oktober 2019
 • Probe
  Freitag, 11 Oktober 2019 | 19:30 - 22:00

Freitag, 18 Oktober 2019
 • Probe
  Freitag, 18 Oktober 2019 | 19:30 - 22:00

Samstag, 21 Dezember 2019
 • Weihnachtsfeier MV Gasen
  Samstag, 21 Dezember 2019 | 19:00 - 23:00